RADYO DİNLE BOLVADİN RADYO DİNLE BOLVADİN
KADİR UYSAL GENÇLİĞİN SORUNLARI - bolvandinhaberal

KADİR UYSAL GENÇLİĞİN SORUNLARI

KADİR UYSAL GENÇLİĞİN SORUNLARI

Merhaba dostlar. Merhaba gençler. Gençliğin sorunları aynı zamanda toplumunda sorunlarıdır. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre, 1970’ler ile günümüz gençliğinin sorunları farklılık göstermektedir:

a)Gençliğin değişmeyen sorunlarından birincisi eğitim sorunudur.
Türkiye Cumhuriyetinin 96.yılında dahi bir türlü eğitim sorununu çözememiştir. Hatta daha da geriye doğru gitmiştir.
Eğitim açısından Avrupa ortalamasının oldukça gerisindeyiz.
Yurttaşlarımızın ortalama eğitim seviyesi dört yıldır.
Bu Avrupa ülkelerinin çoğunda lise seviyesindedir.
Ülkemizde yüksek öğretimde okullaşma oranı %20’dir. Bu Avrupa ülkelerinde %50’yi buluyor. Eğitim kalitesiz ve bilimsel metotlarla yapılmıyor. Yüksek Öğretimde maliyetin artması ve barınma sorunu başka ve önemli bir sorundur. 
b)Gençlerin önemli bir sorunu da işsizliktir.
Eğitimini çok zor şartlar altında tamamlayan gençler, gereği gibi iş bulamıyor. Günümüzde eğitimli gençlerde işsizlik oranı %25’dir. 
Eğitim görmüş her dört gençten biri iş bulamıyor.
Bu durum beyin göçüne neden oluyor.
Yetişmiş elemanlardan önemli bir kısmı yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor.
c)Gençliğin sorunlarından biriside, kuşak çatışmasıdır.
Bilim ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak nesiller arası sosyal ve kültürel çatışmalar ortaya çıkmaktadır.
Diğer taraftan toplumdaki demokratikleşme sürecinin yavaş işlemesi, hatta bazen geriye doğru gitmesi gençliği gelecek için umutsuzluğa düşürüyor.
Gençler, otoriter aile yapısından, otoriter eğitim sisteminden, otoriter toplumsal yapıdan oldukça rahatsızlık duymaktadır.
Gençler daha özgür ve demokratik bir toplumdan yanadır.
d)1970’li yılların gençliği ile günümüz gençliği farklıdır.
1970’li yıllarında gençlik paraya fazla önem vermezken, günümüz gençliği her sorunun para ile çözüleceğini düşünmektedir. 1970’li yılların gençliği eğitim ve mesleği para kazanma aracı görürken;  günümüz gençliği ise zengin olmanın yollarını miras, şans oyunları ve politikada görüyor.
O zamanın gençliği kendine öz güveni daha fazla olan, toplumsal bir misyonu olduğuna inanan bir gençlikti.
Oysa günümüz gençliği, aşırı bireysel düşünen, biraz daha egoist,  kendine ve üretime yabancılaşan ve toplumsal niteliğini az da olsa kayıp etmiş bir gençliktir.
1970’li yılların gençliği politize olmuş ve örgütlü bir gençlikti.
Günümüzde ise gençler, genellikle depolitize ve örgütsüzdür.
Çağdaş toplumlar örgütlü toplumlardır.
12 Mart 1971 muhtırası ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinde en fazla suçlanan ve zarar gören toplum kesimi gençlik olmuştur. Bu durumların sonucunda da gençlik bu günkü duruma getirilmiştir.
Ekonominin olumsuzluklarından en fazla olumsuz etkilenen kesim de yine gençliktir.
Gençliğe ve gençliğin sorunlarına yeni bir yaklaşım şarttır.
Gençliğe sevgi ve hoş görü ile yaklaşılmalı.
Sesine kulak verilmeli.
 Gençlik ne istiyor dinlenmeli.
Gençliğin sorunları ve ihtiyacı nelerdir?
Gençlik, her türlü baskılardan uzak kalmalıdır.
Gençlik, özgür kalmalıdır.
Gençliğin politize olmasından ve örgütlenmesinden korkulmamalıdır.
Onlara kendilerini tanıtma fırsatı verilmelidir.
Gençlik, tüketicilikten üreticiliğe geçmelidir.
Gençliğin eğitiminde bilim ve akılcılık öne çıkarılmalı ki, uygar milletleri yakalayabilelim.
Gençlik özgürleşsin, kendine öz güveni artsın ve özgürleşsin.
Gençliğe güven duyalım. AFYONKARAHİSAR ÜLKEM PARTİSİ İL BAŞKANIKadir UYSAL

https://yedi24ilan.com/uploads/yeni_logo_2.jpg
Etiketler

admin

Bolvandinhaberal.com Sitesinin Herhangi Bir Kurum Yada Kişilerle Bağlantısı Yoktur.Sitenin Tüm Hakları,Bu İşe Sosyal Sorumluluk Düşüncesiyle Başlayan ve Bu Şekilde Faaliyetlerine Devam Eden,Site Sahibi,Yazarı ve Yöneticisi ”Mustafa GÖBEŞ”e aittir. WATSAP HATTI = 0555 090 93 03